Všetky osobné údaje sú zverejnené s písomným súhlasom dotknutej osoby a spĺňajú podmienky GDPR.